Jak wiadomo powszechnie - nie ma rozwiązań idealnych! Zawsze są jakieś wady i zalety. Jeżeli chodzi o możliwości i rozwiązania systemu Google dla firm to w naszym odczuciu zalety zdecydowanie przysłaniają wady tego rozwiązania. Zrobiliśmy małą burzę mózgów, w wyniku której powstała poniższa analiza silnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń dla wdrażania Google dla firm.

Mocne strony

To jest to co Google dla firm oferuje.

 • Historia zmian
  Przechowywanie i łatwy dostęp do archiwalnych wersji materiałów. Możliwość ich szybkiego przywrócenia.
 • Praca grupowa
  Możliwość pracy w tym samym czasie kilku osób nad tym samym materiałem. Rozbudowany system komentowania i udostępniania materiałów zarówno w grupie współpracowników, jak i do partnerów zewnętrznych.
 • Zdalna obsługa
  Prosta obsługa serwisowa systemu z dowolnego miejsca za pośrednictwem sieci Internet.
 • Unifikacja
  Wszystkie elementy Google dl firm są ze sobą zintegrowane a sposób ich obsługi jest zunifikowany. Obsługa jest intuicyjna, podobna do najpopularniejszych usług Google. Użytkownik ma dostęp do rozbudowanego modułu pomocy i instrukcji funkcjonowania.
 • Błyskawiczne wyszukiwanie
  Szybkie wyszukiwanie materiałów oraz konkretnych słów kluczowych dzięki zastosowaniu algorytmów i urządzeń systemu Google dla firm.
 • Bezpieczeństwo
  System Google dla firm jest zabezpieczony przez rozwiązania firmowane przez Google - firmę z wieloletnim doświadczeniem, innowacyjnymi rozwiązaniami i powszechnie stosowanymi rozwiązaniami.
 • Narzędzia statystyczne
  Możliwość korzystanie z zaawansowanych narzędzi statystyczna Google do obserwacji swoich działań w sieć Internet.Słabe strony

To czego Google dla firm wymaga do efektywnego dzialania.
 • Sprzęt
  Koniecze jest posiadanie sprzętu komputerowego, stosownie do zakresu planowanych działań. Zazwyczaj wystarczające jest posiadanie komputera podlaczonego do Internetu. Posiadanie dodatkowego sprzętu (w zależności od charakteru działań) bardzo podnosi efektywność wdrożenia Google dla firm. W zakresie sprzętu jak i metodyki pracy świadczymy kompleksową pomoc i wsparcie, w ramach naszych podstawowych usług.
 • Dostępność Internetu
  Cały system funkcjonuje w tzw. chmurze obliczeniowej. Oznacza to, że wszystkie dane są przechowywane w Internecie, stąd wynika konieczność posiadania niezawodnego i odpowiadającego standardom łącza internetowego (wystarczające połączenie to około 2 mb/s).   W zakresie doboru łącza świadczymy kompleksową pomoc i wsparcie, w ramach naszych podstawowych usług.

Szanse

To jest to co Ty możesz osiągnąć dzięki Google dla firm.

 • Działanie zespołowe
  Możliwość pracy zespołowej pomiędzy osobami znajdującymi się w różnych lokalizacjach geograficznych. Skuteczna koordynacja pracy, udostępniania, analizowania i przechowywania danych.
 • Kontrola i ewaluacja
  Możliwość skutecznego monitorowania procesu tworzenia materiałów znajdujących się w systemie Google dla firm, przez analizę historii zmian oraz działań pszczegulnych osób. Szybsze reagowanie na zdarzenia oraz łatwiejsze odejmowanie decyzji o kierunki dalszych zmian.
 • Dostępność
  Możliwość korzystania ze wszystkich elementów Google dla firm w dowolnym miejscu i czasie oraz za pośrednictwem dowolnego urządzenia obsługującego przeglądarkę internetową. Dzięki lokalizacji danych w chmurze (tzw. Cloud Computing) są one zawsze dostępne i bezpieczne.
 • Intuicyjność
  Łatwa obsługa oraz czytelny zestaw narzędzi pozwalają dopasować Google dla firm do indywidualnych potrzeb oraz rozwijać go w parcia o zasoby własne firmy.
 • Rozwój i elastyczność
  Możliwość szybkiego podłączania do systemu nowych elementow (nowi użytkownicy, większa pamięć dla przechowywania danych) i tworzenia sieci wewnętrznych (intranet). Łatwe zdalne zarządzanie siecią i systemem Google dla firm.
 • Niskie koszty
  Wszystkie urządzenia sieciowe, infrastruktura informatycznaoraz oprogramowanie i zapewnienie bezpieczeństwa zapewnia Google. Wszystko odbywa się w sposób całkowicie niezauważalny dla użytkownika, dzięki czemu oszczędza on czas, nie ma przerw w dostępie i przerw technicznych, nie ma potrzeby angażowania dodatkowych środków na sprzęt i ludzi.
 • Pozycjonowanie
  Projekty stron i materiały które są udostępnię publicznie "pozycjonują" się w Google automatycznie, bez potrzeby ponoszenia dodatkowych nakładów.
 • Zarabianie
  Możliwość zarabiania w programie Adsense.

Zagrożenia

Co może ograniczać korzystanie z Google dla firm.
 • Ciągły rozwój
  Programowanie systemu Google dla firm cały czas jest rozwiane, ulega ciągłym modyfikacjom oraz zmianom. Taki stan rzeczy wymaga od użytkowników ciągłego kształcenia się, otwartości na zmiany oraz elastyczności/
 • Kultura pracy
  Utrzymanie Google dla firm wymaga od użytkowników posiadania standardowego zakresu kompetencji cyfrowych oraz stosowania usystematyzowanych metod pracy. Elastyczność, otwartość oraz poczucie humoru pozwalają efektywnie wdrożyć Google dla firm.